Certifikater

Med de stigende krav til hygiejne og fødevarekontrol i fødevareindustrien, er det af stor betydning at sikre, at det rengøringsudstyr der bruges, er af absolut højeste kvalitet og opfylder alle myndighedernes krav både i og uden for EU.
  
JEROS´s tekniske afdeling er altid opdateret på det nyeste lovgivning og er i stand til at dokumentere, at alle JEROS produkter opfylder disse krav. Desuden er alle produkter udsat for en kontinuerlig frivillig veterinær kontrol ved den kendte danske institut, Steins Laboratorium. Vi vil være glade for at sende dig testresultaterne.

CE

CE-mærket er producenternes tilkendegivelse af, at produktet er i overensstemmelse med gældende regler og direktiver. For de fleste produkter som bliver solgt i EU er CE-mærket obligatorisk.

HACCP

Den gode hygiejnepraksis i fødevareproduktion og helt frem til forbrugeren danner baggrunden i HACCP. Således skitseres der i HACCP de nødvendige betingelser for hygiejnesikringen i de enkelte faser ved produktion og håndtering af fødevarer. 
 

HACCP er derfor et værktøj til kvalitetssikring og en optimal fødevaresikkerhed, idet den fastslår mulige risici og angiver de kritiske punkter, som er nødvendige for at undgå for at farlige fødevarer når frem til slutbrugerne. 
 

Risiciene ligger ofte ved de emner der kommer i berøring med selve fødevarerne og det er på dette område JEROS produktprogrammet kan sikre et hygiejnemæssigt højt niveau ved disse kritiske HACCP punkter. Samtlige vaskemaskiner og anlæg produceret af JEROS A/S tager udgangspunkt i en effektiv optimering af vaskeprocessen og sikring af hygiejne. 
 

Den effektive optimering af vaskeprocessen sikres også ved et unikt produktdesign som udover at være pladsbesparende, også tilbyder en forbedret ergonomi for er personalet. 
 

En optimal vaskeproces er et nøgleord for en effektiv og konkurrencedygtig produktion i levnedsmiddelindustrien.

Eurofins Steins laboratorium

As an independent institution the product has been certified by Eurofins Steins Laboratorium A/S according to Jeros A/S, Quality Assurance standard 0106.