JEROS Værdigrundlag

1.    Kunden/ Slutbrugeren

JEROS stiller kunden i centrum inden for JEROS kompetenceområde med henblik på opfyldelse af kundens individuelle behov. Dette gøres ved at integrere kunden i produktudvikling således, at kunden sikres en funktionel, driftssikker løsning, der opfylder kundens forventning til kvalitet, service samt dokumentation.

2.    Forhandleren

Forhandleren repræsenterer dynamisk og professionelt JEROS i forhold til slutbruger. JEROS yder forhandleren den nødvendige support med salg, service samt udvikling af markeds- og brugerinformation.

3.    Leverandøren

JEROS er en kvalitets- og prisbevidst kunde, der indgår i et integreret leverandørforhold. Der stilles krav om at aftalegrundlag og dokumentation er i orden samt, at indgåede aftaler overholdes fra begge sider.

4.    Medarbejderen

JEROS tilbyder medarbejderne et trygt, dynamisk arbejdsmiljø hvor medarbejderne sikres en faglig og personlig udvikling i overensstemmelse med virksomhedens værdigrundlag. Medarbejderne arbejder ud fra en decentral beslutningskompetence hvor medarbejderne har ansvar for realisering af virksomhedens strategi og egne mål i forbindelse hermed.

5.    Lederen

JEROS-lederen arbejder ud fra at sikre en målrettet resultatorienteret udvikling af såvel virksomhed som medarbejdere. Lederne uddelegerer ansvar og kompetencer, og skal understøtte medarbejderne fagligt og socialt. Lederne er ansvarlig for udvikling af fælles strategier samt initiativer for at gennemføre og opfylde disse.

6.    Ejeren

JEROS fremstår som en dynamisk virksomhed med social ansvar der til stadighed er vækstorienteret indenfor såvel produkter, omsætning samt resultat. JEROS er en professionel ledet virksomhed der sikrer et retvisende informations-flow over for ejeren.