Priser & nomineringer

Victor får Metalindustriens Lærlingepris og er årets rustfaste klejnsmed 2021!

Hvert år hylder metalindustrien 25 lærlinge, som alle fortjener en ekstra anerkendelse for deres resultater på skolen og i den virksomhed, de er udlært hos.

De 25 nyudlærte svende repræsenterer 25 forskellige brancher og modtager alle Metalindustriens Lærlingepris (ML-Prisen) for deres faglige og sociale engagement, hvor faglige præstationer og et godt kammerat- og kollegaskab går hånd i hånd.

Og her hos JEROS hylder vi Victor Mortensen!

Læs hele artiklen her ...

Kreativ Ejerleder i industrien vinder Temaprisen 2019 på Fyn ved Årets Ejerleder

Glæden og stoltheden er ikke til at tage fejl af! Endnu engang er vores ejer og Adm. direktør, Evita Rosdahl, på scenen for at modtage en pris!

Årets Regionale Temaprisvinder på Fyn ved Årets Ejerleder 2019 er nemlig tildelt hende. Årets tema er Formål og værdier, og Evita vinder prisen for at igangsætte kreative og værdiskabende initiativer - ikke mindst i forhold til virksomhedens unge lærlinge og studerende. Evita får overrakt prisen af PwC, Nykredit og Dansk Erhverv.

Læs hele artiklen her ...

JEROS er Årets Praktikplads 2019 og vinder den første DI PraktikPladsPris på Fyn!

- Vi er virkelig stolte af at vinde DI Fyns PraktikPladsPris 2019. Særligt, fordi vi med prisen bliver anerkendt for det arbejde, vi gør, når vi uddanner lærlinge. Og så er vi stolte af, at vi er med til at give noget tilbage til lokalsamfundet i form af arbejdspladser. Vi er lokalt forankret, men har et bredt internationalt perspektiv, som blandt andet synliggøres via vores samarbejde med kunder som McDonald’s, PepsiCo, Arla, Orkla, Kims Chips samt en række bagerier i ind- og udland.

Læs hele artiklen her ...

 

Som eneste fynske finalist er JEROS med i dysten om Akademikerprisen 2019

Helt konkret er det med ansættelsen af Driftsdirektør, Brian Jørgensen, at JEROS er én af 3 finalister i Regionsfinalen, Syddanmark, til Akademikerprisen 2019, selvom virksomheden indenfor de seneste 10 år faktisk har bidraget til uddannelsen af mere end 20 akademikere via praktikforløb og studiejob.

”Alle vores studerende har i dag job, hvor de i stor grad drager nytte af det, de har lært hos os. De har alle lært noget af de praktiske opgaver, de har været med til at udføre for vores virksomhed. Og vi arbejder altid for, at de projekter, de studerende arbejder på, ALDRIG bare bliver et ”skuffeprojekt,” pointerer Brian Jørgensen.

Læs hele artiklen her ...

JEROS vinder prisen som Årets virksomhed 2018 ved Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

"De seneste år har JEROS gennemgået et forbilledligt generationsskifte. Evita Rosdahl har overtaget virksomheden fra sin far, og det er lykkedes hende at videreføre ånden fra tidligere, hvilket blandt andet ses ved, at mange medarbejdere har været ansat i rigtig mange år. Samtidig er virksomheden moderniseret og fremtidssikret. Den er et forbillede for andre i forhold til at tage et stort ansvar ved at ansætte lærlinge og samarbejde med studerende fra universiteterne. På den måde er JEROS med til at sikre både uddannelse til de unge og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne," begrunder Formanden for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Arne Brunholm.

Læs hele artiklen her ...

JEROS er nomineret til DI Prisen 2018 ved Dansk Industri for engagementet i uddannelse af lærlinge og studerende

Manglen på faglært arbejdskraft bliver en samfundsmæssig udfordring. Vi prioriterer derfor at uddanne lærlinge og samarbejde med studerende fra de videregående uddannelser, fordi vi ønsker at være med til at gøre en positiv forskel både for lokalsamfundet og for det øvrige samfund.

Her i virksomheden har vi haft stor fokus på uddannelse i mange år, men har skærpet dette, fordi vi allerede nu ser og mærker, at manglen på faglært arbejdskraft kommer til at blive en samfundsmæssig udfordring. 

Læs hele artiklen her ...