Lærlingekoordinator skal sikre, at samtlige lærlinge kommer godt igennem uddannelsen

Paw3

"I min rolle som Lærlingekoordinator er det mit ansvar, at samtlige lærlinge kommer godt igennem deres uddannelse. Uanset faggruppe er jeg derfor meget opmærksom på, at vores lærlinge kommer igennem alt det, vi planlægger, i den korrekte rækkefølge, så de er ordentligt klædt på – både til deres skoleophold og til deres arbejde her i virksomheden.

- Vi er alle sammen forskellige og har forskellige måder at lære på. Netop derfor gør jeg meget ud af at identificere på hvilken måde, den enkelte lærling lærer bedst – og her spiller kommunikation en virkelig stor rolle. Særligt imellem lærling og svend", forklarer Paw Schack, Lærlingekoordinator & Industritekniker hos JEROS.

"Og netop fordi, det er en vigtig del af JEROS’ DNA at praktisere differentieret undervisning ved at allokere ressourcer til tilrettelæggelse af handlingsplaner og uddannelsesforløb, der tilgodeser den enkelte, er kommunikationen altafgørende for, at lærlingen kommer godt i mål." 

”At jeg takker ja til at blive en den af JEROS skyldes det engagement i lærlingenes uddannelse, jeg får tilbudt. For mig personligt er det enormt berigende at få lov til at give min erfaring videre og på den måde hjælpe vores lærlinge godt i gang og støtte dem hele vejen igennem deres uddannelsesforløb.

"Som ansvarlig for vores lærlinge er det vigtigt, at jeg altid er synlig i produktionen, så de ved, hvem de kan gå til med stort og småt. Uanset udfordring. Når de føler, livet er svært, har jeg en pædagogisk indsigt og en anderledes måde at håndtere mennesker på, der gør, at jeg kan bidrage med løsningsforslag til deres udfordringer, de muligvis ikke er blevet præsenteret for før. Og det gælder uanset, om det er her i virksomheden, i deres privatliv eller på skolen."

Vores lærlinge skal opnå en selvtilfredshed og en stolthed over deres fag
"Ser vi på vores lærlinge som et samlet hele, skal vi naturligvis ikke kun tage hånd om dem, der har det svært. Vi skal i lige så høj grad fokusere på udviklingen af de fagligt stærke lærlinge. Og her handler det om hele tiden at udfordre dem, så de ikke føler, at de går i stå.

Det handler om, at de via de opgaver, de løser, opnår en selvtilfredshed og stolthed over deres fag, der er med til at gøre dem til de helstøbte mennesker, vi er stolte af at give slip på og sende videre. I den forbindelse oplever jeg det som en fordel, at samtlige lærlinge får en periode i Montagen, hvor de ser deres emner blive monteret i de maskiner, vi sender ud til kunden."

”I samarbejdet med lærlingene forventer jeg, at de udviser interesse for deres fag og engagerer sig. Når bare de har interessen og viljen, skal vi nok få bygget resten på i fællesskab.

Hvordan indleder JEROS et uddannelsesforløb?
"Mit ansvar for lærlingene indebærer at etablere og fastholde en struktur, der gør, at de kommer hele vejen rundt om deres uddannelse og om JEROS.

Et uddannelsesforløb bliver indledt på den måde, at vi sammen med den enkelte lærling lægger en plan for, hvad lærlingen skal igennem og bidrage med og på hvilken måde, vi skal disponere over interne ressourcer for at løfte og støtte lærlingen bedst muligt. - Blandt andet via vores mentorordning, hvor lærlingen arbejder tæt sammen med de ansvarlige svende for at komme bedst muligt rundt om uddannelsen.

Reelt har vi på forhånd skitseret en uddannelsesplan, hvor det fremgår, hvilke discipliner, lærlingen skal igennem og hvilke opgaver, vi ønsker, lærlingen løser – indledningsvis er vi blot opmærksomme på, at lærlingen får muligheden for at give sit besyv med. På den måde lægger vi kimen til den medbestemmelse og det ansvar, lærlingen går i møde, ligesom vi tydeliggør, at lærlingens arbejde er højt prioriteret i virksomheden.

Det er altså hér, vi sætter rammerne og giver vores lærlinge alle forudsætninger for, at de når det, de skal. Og gerne meget mere.

Næste skridt handler om, at lærlingen skal lære virksomheden og sit fagområde at kende. Lærlingen får i sin intro-periode (prøvetid) stillet en række opgaver, som vi gennemgår i fællesskab. På den måde igangsætter vi en proces, hvor vi hele tiden evaluerer lærlingens arbejde, imens vi løbende drøfter de optimeringsmuligheder, vi har.

Igennem lærlingens uddannelsesforløb er det vigtigt for mig, at vi kontinuerligt holder statusmøder – ikke kun i forhold til at gennemgå de praktiske opgaver – bevæggrunden er i lige så høj grad at få italesat, hvordan lærlingen har det med at håndtere det ansvar, der er givet, hvorfor vi har mulighed for at skalere den personlige rådgivning op og ned alt efter behov.

Mit mål som Lærlingekoordinator er at skabe så individuelle læringsprocesser som overhovedet muligt og i den optik er opfølgende samtaler efter hvert skoleophold et must. Det er hér vi får afklaret, hvordan lærlingen har haft det på skolen og får et indblik i, hvad vi skal rette fokus på indtil næste skoleophold."

”Hos JEROS skaber vi et unikt fagligt fundament, som vores lærlinge har rig mulighed for at bygge videre på. At vi udvikler og uddanner lærlinge via mentorordninger og personlig tilrettelagte handlingsplaner og uddannelses-forløb, kommer både dem og JEROS til gode i et fremtidigt perspektiv.

Paws industritekniske ansvar
"Mit arbejde handler imidlertid ikke kun om vores lærlinge. Her hos JEROS er det også mit ansvar at gå forrest og at sørge for, at den samlede industritekniske afdeling eksekverer i forhold til den optimeringsproces, vi har sat i gang. Og her lægger jeg stor vægt på at kvalitetssikre vores produktion.

Helt lavpraktisk betyder det, at jeg kontinuerligt taler med alle i afdelingen om udelukkende at aflevere emner til en kollega, vi personligt selv ville købe. Det lyder måske banalt, men for mig er det vigtigt, at vi alle husker på at være stolte over de løsninger, vi leverer,” slutter en meget engageret Paw Schack.

OM PAW SCHACK:

  • Ansat hos JEROS som Lærlingekoordinator med 25 års erfaring som Industritekniker
  • Repræsentant ved Industriens Uddannelser - Det lokale uddannelsesudvalg, Vejle
  • Har altid haft stor interesse for metalfaget og medbringer en solid erfaring som CNC-drejer og -fræser, værktøjssliber og underviser i Industriteknik på Syddansk Erhvervsskole i Odense.