JEROS tilbyder værkstedsundervisning og hjemmeskole på fabrikken!

JEROS Paw Schack Lærlingekoordinator

JEROS' Lærlingekoordinator, Paw Schack.  

I en tid hvor Corona sætter dagsordenen, og hvor nedlukningen i den grad stikker en kæp i hjulet, når det handler om at uddanne lærlinge på landets erhvervsskoler, er JEROS’ fokus på værkstedsdelen af lærlingenes uddannelse skarpere end nogensinde før. 

”Det er jo nærmest umuligt at uddanne sig til rustfast klejnsmed, industritekniker eller frisør – for den sags skyld – når du ikke må komme på skolerne og ikke har mulighed for at arbejde med det pensum, du skal igennem på skolernes værksteder,” slå Paw Schack fast.

Til dagligt arbejder Paw Schack som Lærlingekoordinator hos os i Ringe. Her har han ansvaret for, at alle vores lærlinge kommer godt igennem deres uddannelser – og at de når deres faglige mål i den korrekte rækkefølge. På den måde bliver de ordentligt klædt på både til deres skoleophold og til deres arbejde i virksomheden.

Vores lærlinge SKAL have værktøj imellem hænderne for at nå deres faglige mål
”Her hos JEROS er vi ekstremt opmærksomme på at følge op på alt det, vores lærlinge mangler at lære, nu hvor de er hjemsendt fra deres skoleophold.

Hjemmeskoling kan meget, men du får ikke værktøj mellem hænderne … Og hos os betyder det, at vi har valgt at tage alternative undervisningsmetoder i brug for at sikre, at vi får de bedste svende ud i den anden ende. Også selvom vi er underlagt restriktioner.

Opråb fra JEROS: ”Du kan ikke hjemmeskole en rustfast klejnsmed i alle fag! Vores lærlinge SKAL have værktøj imellem hænderne for at nå deres faglige mål."

Blandt andet gør vi det, at vi inviterer vores egne lærlinge til hjemmeskole hér på fabrikken. Vi ved, at de fleste har brug for en struktureret hverdag, hvor de kommer væk fra alle de overspringshandlinger, de let kan forfalde til derhjemme, når der står boglige fag på skemaet.

JEROS' Lærling Thobias Vilhelmsen

Her er vores lærling, Thobias Vilhelmsen, i gang med at præge toppen til industriopvaskemaskinernes filterspande.

Og så har vi også gjort dét, at vi har sat et værksted op til den klejnsmed, der ellers lige nu ville sidde derhjemme. I stedet for at sidde alene kommer han her på fabrikken med sine ting fra skolen og skal så udføre en række praktiske prøver, som vi har mulighed for at støtte ham i, nu hvor han ikke kan få anden hjælp,” forklarer Paw.

Vi inviterer andre lærlinge indenfor på værkstedet ⇨ på sikker afstand!
Derudover går vi også med tanker om at bytte lærlinge og at invitere andre lærlinge indenfor til værkstedsundervisning i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt!

Her hos JEROS kan vi fx ikke lære vores lærlinge at valse i 6 mm. plade, men det kan de hos vores nabo – Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S – og derfor er det oplagt, at sende vores lærling over til dem, imens deres så kommer hos os.

Vi tager naturligvis alle forholdsregler i processen, og når vi bytter, skal lærlingene kunne fremvise en negativ Corona-test. Og igen, så gør vi det for at sikre, at alle lærlinge lærer det håndværksfaglige, de skal.

Fælles indsats er et must!
For at vi lykkes med at uddanne vores lærlinge bedst muligt, kræver det en fælle indsats, hvor skolen, lærlingene og vi som læreplads, bærer ansvaret for, at vores kommende svende får al den læring, de har krav på.

Og vi ved godt, at det langt fra er alle virksomheder med lærlinge, der har mulighed for at tilbyde dem at flytter deres hjemmeskole og værkstedsundervisning ind i virksomheden.

Har virksomheden fx udelukkende et serviceværksted, fordi de primært er udekørende, er de maskiner og det værktøj, som lærlingene skal lære at håndtere, bare ikke til stede. Og så hjælper vi gerne i det omfang, vi kan.

Kritik af Regeringen for manglende indsigt
Personligt stiller jeg mig meget kritisk overfor Regeringen, når de ikke finder det nødvendigt at åbne op for, at et udvalgt antal elever med læreplads kan komme tilbage på erhvervsskolernes værksteder, så de har mulighed for at nå deres faglige mål.

Særligt, hvis de ikke har mulighed for at få værkstedsundervisning i den virksomhed, de er tilknyttet, og heller ikke har andre muligheder for at få værktøj imellem hænderne.

Bliver de unge menneskers interaktion med hinanden sat i system på samme måde som i folkeskolernes små klasser, og bliver de Corona-testet én gang om ugen på lige fod med opfordringerne til erhvervslivet, bør de kunne undervises på skolernes værksteder.

Indtil da hjælper vi gerne til i det omfang, vi har plads til det, her hos JEROS,” slutter Paw Schack.

******

JEROS i pressen:

⇨ Trodser nedlukning: Elever har rykket skolen ind på virksomheder

Hjemmeskoling kan meget, men du får ikke værktøj mellem hænderne