Når 6. klassernes matematikundervisning rykkes ud i erhvervslivet, er JEROS med i rygsækken

Med afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes Erhvervsrygsæk og initiativ om at skabe sammenhæng mellem produktionsvirksomheder og folkeskoler, slår JEROS dørene op og byder kommunens 6. klasser indenfor til ’matematik i praksis’, når elevernes matematikundervisning mindst én gang hvert skoleår flytter ud på de lokale virksomheder.

Evita Rosdahl Adm Direktør JEROS

”Det overordnede formål med Erhvervsrygsækken er at skabe et godt samarbejde mellem vores folkeskoler og erhvervsliv,” forklarer vores Adm. direktør og ejer, Evita Rosdahl.

”De elever, der besøger JEROS, skal lære anvendt matematik med udgangspunkt i vores hverdag. Og så skal de se, hvordan dét, de lærer i deres matematikundervisning i skolen, bliver brugt i virkeligheden. Som ekstra bonus får de ovenikøbet et indblik i, hvor mange spændende jobs, der findes hos os,” smiler Evita.

Forberedelse før elevernes besøg
Som optakt til elevernes besøg hos JEROS har de fået stillet nogle opgaver, de løser på klassen. Når de kommer ud til virksomheden, bliver eleverne nu præsenteret for en række forskellige tegninger og emner, de får med hjem sammen med tegningerne, så de både kan afprøve deres tegnekunst i matematikprogrammer og beregne rumfang og længder.

Hos JEROS får eleverne på den måde et indblik i og forståelse for enhedsomregning og mængder, når vi bearbejder råvarer, som er virkeligheden i produktionen.

"Det varer ikke mange år, før eleverne skal til at vælge deres retning på arbejdsmarkedet. Og med Erhvervsrygsækken har vi en unik mulighed for at vække elevernes interesse for netop vores virksomhed."

”Før eleverne trækker i arbejdstøjet, afholder vi et indledende forældremøde, hvor vi fortæller om vores virksomhed, vores produkter, kunder og om, hvorfor det er vigtigt for os at være en del af Erhvervsrygsækken. 

Og det er vi fordi, vi ønsker at vise eleverne, hvad de kan opnå med en erhvervsfaglig uddannelse,” supplerer vores driftsdirektør, Brian Jørgensen.

Victor Mortensen Viser Sit Arbejde Frem For En Skoleklasse

Han fortsætter: ”Og så præsenterer vi forældrene for de ting, vi gerne ser, de drøfter med deres børn derhjemme, som blandt andet handler om de spæde skridt til valg af uddannelse.

Når vi gerne vil give eleverne muligheden for at forstå matematik i praksis, handler det om, at de får lov til at bruge deres hænder. Eleverne arbejder i grupper og får eksempelvis lov til at bukke emner i vinkler og prøve kræfter med svejsning.

Gruppevis præsenterer eleverne deres løsninger for hinanden og for os. Og for at synliggøre deres arbejde og Erhvervsrygsækkens effekt, har en række af vores elever også præsenteret deres arbejde og resultater for politikkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune,” slutter en positivt stemt Driftsdirektør.

>> Læs mere om Erhvervsrygsækken hos Faaborg-Midtfyn Kommune <<