JEROS er Årets Praktikplads 2019 og vinder den første DI PraktikPladsPris på Fyn!

JEROS er Årets Praktikplads 2019

"En fortsat succes som industrivirksomhed kræver faglært arbejdskraft! Rygraden i vores virksomhed er samspillet mellem mennesker, og vi har brug for alle, men står lige nu overfor den samfundsmæssige udfordring, manglen på lærling og faglært arbejdskraft er årsagen til. En udfordring, vi kommer til at mærke langt ind i fremtiden," pointerer JEROS’ Driftsdirektør, Brian Jørgensen.

"Hos JEROS er vi virkelig stolte af at vinde DI Fyns PraktikPladsPris 2019. Særligt, fordi vi med prisen bliver anerkendt for det arbejde, vi gør, når vi uddanner lærlinge – og som vi har skærpet, fordi vi ser og mærker, at manglen på faglært arbejdskraft bliver en samfundsmæssig udfordring. En udfordring, der betyder, at vi finder det ekstremt nødvendigt at fortælle de kommende generationer om, hvad det vil sige at stå i lære. Og forhåbentligt give dem lysten til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Måske endda en EUX-uddannelse, hvor du både får en gymnasial og en håndværksmæssig ballast med dig, der åbner op for en verden af muligheder, når vi taler om videreuddannelse.

Og så er vi stolte over, at vi med den opmærksomhed, JEROS får, når vi vinder en pris som PraktikPladsPrisen 2019, er med til at give noget tilbage til det lokalsamfund, vi er en del af her i Ringe, i form af arbejdspladser. Vi er lokalt forankret, men har et bredt internationalt perspektiv, som blandt andet synliggøres via vores samarbejde med kunder som McDonald’s, PepsiCo, Arla, Orkla, Kims Chips samt en række bagerier i ind- og udland.

Vi tager action, når manglen på lærlinge og faglærte tynger!
Fordi vores branche er tynget af manglen på lærlinge og faglært arbejdskraft, ligger det os meget på sinde at italesætte og ikke mindst handle i forhold til de udfordringer, vi møder – og derfor bruger vi enormt mange kræfter på at engagere os i det regionale industripolitiske udvalg, RIPU Fyn, og på at nå ud til såvel folkeskoler som til ungdomsuddannelser for at give de unge et retvisende billede af, hvordan en moderne industrivirksomhed ser ud. Og for at få dem til at vælge en erhvervsuddannelse, naturligvis.

"For os er det særlig vigtigt at gøre både elever OG undervisere i folkeskolen opmærksomme på, at der findes rigtig gode alternativer til de klassiske gymnasiale uddannelser, som vores bogligt orienterede samfund i den grad har prioriteret at synliggøre i rigtig mange år. Der findes rigtig gode alternativer til de elever, der trives bedst med at bruge deres hænder!"

Rigtig mange unge mennesker ved slet ikke hvilke muligheder, der åbner sig for dem, når de uddanner sig til håndværker, fordi det i mange år ikke har været prioriteret at fortælle om det. Og det er synd! Netop derfor er det så vigtigt for os igen og igen at slå på tromme for vores fag og få elever, lærer og uddannelsesinstitutioner i tale.

Hos JEROS har vi en helhedsorienteret tilgang til samarbejdet med studerende og lærlinge. Vi er ikke tilhængere af den gammeldags måde at samarbejde med unge mennesker på og tror i stedet på frihed under ansvar og har det som mål at løfte vores studerende og lærlinge bedst muligt. At udvikle og uddanne fremtidens arbejdskraft og dermed gøre vores til at berige erhvervslivet, lokalsamfundet og samfundet generelt med dygtige og helstøbte mennesker," slutter en smilende Brian Jørgensen