Kassevasker

Kasserne bliver automatisk ført til vaskesektionen, hvor de bliver vasket med et vaske-tryk på ca. 3 bar. Derefter føres kasserne videre til slutskyllesektionen, hvor de bliver skyllet af med rent vand. Kasserne vender derpå renvaskede tilbage til betjeningspersonen.

Maskinen er fuldt udført i rustfri stål. Pumpen og varmelegemet er sikret mod tørkørsel. Vaskesektionen er ved hjælp af et forhæng afspærret fra slutskyllesektionen således, at slutskyllevandet ikke bliver tilsmudset.

Model 200

Model 200

Model 200XL

Model 200XL

Model 300

Model 300