Kassevasker

Kasserne bliver automatisk ført til vaskesektionen, hvor de bliver vasket med et vaske-tryk på ca. 3 bar. Derefter føres kasserne videre til slutskyllesektionen, hvor de bliver skyllet af med rent vand. Kasserne vender derpå renvaskede tilbage til betjeningspersonen.

Maskinen er fuldt udført i rustfri stål. Pumpen og varmelegemet er sikret mod tørkørsel. Vaskesektionen er ved hjælp af et forhæng afspærret fra slutskyllesektionen således, at slutskyllevandet ikke bliver tilsmudset.