Grovopvasker

Ergonomisk korrekt
JEROS's specielle lågkonstruktion muliggør - udover god arbejdshøjde og let adgang til maskinen fra 3 sider - en ergonomisk korrekt indføring af selv tunge emner. Maskinen kan ligeledes benyttes som aflæggerbord, idet den ikke optager mere plads åben som lukket.

 

Ekstern spuleslange
Med spuleslangen kan opvaskevandet bruges til eksterne rengøringsformål, f.eks. gulvvask; maskinen genfylder automatisk. Således kan opvaskevandet, af spare- og miljøhensyn, genanvendes inden tømning. Spuleslangen kan også, ved hjælp af en lynkobling, tilsluttes blandingsbatteriet hvis alm. rent vand er påkrævet.

 

Integreret blandingsbatteri
Maskinen kan fungere som en ekstra vaskeplads.

 

Opfylder de strenge hygiejnekrav
Slutskyllepumpen garanterer en konstant temperatur på 85°C gennem hele slutskylleperioden. Dermed desinficeres opvaskeemnerne og samtidig opnås en hurtigere optørring. Pumpen sikrer samtidig et konstant skylletryk, hvilket gør skylleprocessen uafhængig af vandværkstrykket.

 

Den Nye Generation 
9100 serien består af hele 5 nye modeller: 9110 / 9115 med roterende vaskesystem og 9117 / 9120 / 9130 med JEROS' unikke vaskeramme system. Indvendigt er maskinen blevet grundigt redesignet med fokus på hygiejne samt nem rengøring. Indersiden af karret har fået en større hældning og er desuden blevet afrundet for at sikre et hurtigt og automatisk flow af vandet tilbage til filteret og pumperne.   

Effektivitet og optimal hygiejne sikkerhed, inklusiv HACCP, danner grundlaget for JEROS' værdigrundlag.

 

Energibesparelser på op til 25 %
Alle vores maskiner er nu tilgængelige med "i-version" som standard. Dette betyder, at alle maskinerne har vandbesparende skylledyser og både vaske- og skylletank er isoleret, også låget er med dobbeltvæg og isoleret. Maskinerne bruger derfor mindre ydelse, hvilket resulterer i energi- og vandbesparelser på op til 25 % for alle modeller. 

Det er også muligt at sætte maskinerne til Auto-off, så de ikke står i unødvendigt standby mode, når de ikke bliver brugt i længere periode, osv.

 

Nyt Duo Mikro-Filter:
Et unikt dobbelt filter system med et progressivt mikro-fin filter giver et effektivt filtersystem af vaskevandet, hvilket medfører en perfekt vask, men med mindre sæbeforbrug og med minimal vandforbrug! 

Større partikler bliver opfanget i grovefilteret, hvor de mindre partikler bliver opfanget af det selvrensende mikro-fin filter. I løbet af en vask/skylling bliver de opfangede partikler drænet ud af det mikro-fin filtert fra bunden, ligeså vel som på overfladen af vandet.
Dette sikrer et konstant optimalt kvalitetsniveau af vaskevandet. 

Model 8100

Model 8100

Model 9110

Model 9110

Model 9115

Model 9115

JEROS EX - Steam exchange system

JEROS EX - Steam exchange system

Model 9117

Model 9117

Model 9120

Model 9120

Model 9130

Model 9130

Model 8150

Model 8150

Model 8160

Model 8160

Model 950

Model 950

Model 960

Model 960

JEROS ACE

JEROS ACE